ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen die een beperking ervaren in hun dagelijks leven. Dit kunnen beperkingen zijn op het gebied van lopen, fietsen, traplopen, maar ook wanneer mensen beperkingen ervaren bij concentratie, geheugenproblemen of schrijfproblemen.

Wij gaan uit van de mogelijkheden die mensen hebben, om de activiteiten alsnog voor elkaar te krijgen.

In onze praktijk behandelen wij zowel kinderen als volwassenen. Onze therapeuten hebben allen hun eigen specialisaties.

Er was een grote behoefte aan meer samenwerking in de eerste lijn, vooral rond het kind met complexe zorgvragen. De therapeuten van ELK zijn allen gevestigd binnen het Medisch Centrum Bredeweg in Roermond. Ga voor meer informatie naar onze website www.ELK-kind.nl.
 

Ine van de Schoor

Als ergotherapeut ben ik gefascineerd door de verscheidenheid van de mens met hun eigen problematiek. Mijn uitgangspunt is dan ook dat ieder mens uniek is met zijn eigen unieke hulpvraag. Graag wil ik samen met de cliënt kijken welke beperkingen iemand ervaart, om daar mogelijke oplossingen voor te vinden. Tevens vind ik het heel belangrijk dat de zorg rondom de cliënt zo effectief mogelijk wordt ingezet, waardoor samenwerking met andere disciplines een van mijn speerpunten is. Professionaliteit en kwaliteit staat bij mij ook hoog op de lijst, waardoor er veel geïnvesteerd wordt in bij- en nascholing.

Ik ben lid van de expertgroep ouderenzorg bij Zuyd en ben ik zeer betrokken bij de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool.

Na mijn afstudeerproject in Ghana ben ik werkzaam geweest in de psychiatrie, zowel in Nederland als in België. Daarna ben ik werkzaam geweest als indicatiesteller bij het CIZ en WMO.

Sinds 2009 ben ik praktijkhouder en ergotherapeut in de eerstelijn. De afgelopen jaren heb ik mij met name gespecialiseerd in behandeling van mensen met neurologische aandoeningen en de ouderenzorg.

Ergotherapeute Ine van der Schoor

Marika Bijl

Ik ben erg geboeid door de kracht en eerlijkheid van kinderen. Elk kind is uniek en heeft een eigen manier van prikkels en informatie verwerken. De kracht van kinderergotherapie is het spelenderwijs en praktisch oefenen van de activiteit die problemen oplevert, thuis, op school of in de vrije tijd. Als ergotherapeut analyseer ik de sterke en zwakke kanten van een kind en zoek datgene wat een kind nodig heeft om op te bloeien en deel te nemen aan alle activiteiten van het dagelijks leven. Soms bieden hulpmiddelen of voorzieningen snelle oplossingen.

Sinds 2013 ben ik praktijkhouder van kinderergotherapie van de Schoor. Ik geniet elke dag van het werken met kinderen en hun omgeving.

Al sinds 2006 ben ik, na verschillende ervaringen opgedaan te hebben, werkzaam in de kinderrevalidatie. Ik werk ook nog bij het kinderrevalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. Ik heb me gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking, cognitieve analyse en strategieën (concentratie, handelingsplan, aansturen van uitvoering bij een activiteit), coachend leren. Hiervoor heb ik aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd.

Kinderergotherapeute Marieka Bijl

Yvonne Bakker

Ik ben in 2012 afgestudeerd als ergotherapeut aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan in een eerstelijnspraktijk in Duitsland, waar ik momenteel nog twee dagen per week werk. Ik behandel daar kinderen en volwassenen.

Tijdens mijn stage op mytylschool de Vlij in Dordrecht werd het voor mij nog eens bevestigd: werken met kinderen vind ik het allerleukst! Ik ben mij daarom gaan specialiseren en heb het eenjarige Postgraduaat ‘Methodische (be)handelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen’ en de ‘WRITIC-scholing (Writing Readiness Inventory Tool)’ gevolgd. Omdat ik graag in Nederland aan de slag wilde gaan als ergotherapeut, was het voor mij een enorm mooie kans om vanaf oktober 2018 bij Ergotherapie van de Schoor aan de slag te gaan. Het werken met kinderen vraagt om creativiteit, inlevingsvermogen en een goede samenwerking met andere disciplines. Dit is precies wat ik uitdagend vind en wat mij plezier en voldoening geeft. Ik wil mij de komende tijd verder gaan ontwikkelen door middel van het volgen van cursussen.

Ergotherapeute Yvonne Bakker

Britt Jennes

In 2016 heb ik mijn diploma Ergotherapie behaald aan Zuyd Hogeschool. Sindsdien ben ik werkzaam geweest als ergotherapeut. Na het afstuderen ben ik een aantal maanden werkzaam geweest in de ouderen- en volwassenrevalidatie. Nu heb ik er voor gekozen om verder te gaan als ZZP'er bij Ergotherapie van de Schoor. Daarnaast werk ik ook enkele dagdelen bij Suzanne Maas Ergotherapie Weert. De afwisseling tussen huisbezoeken, praktijk en de diversiteit aan cliënten spreekt mij enorm aan. De komende tijd wil ik mij verder ontwikkelen door ervaring op te doen in de praktijk en nascholing volgen.

Ergotherapeute Britt Jennes

Sanne de Wit

In 2008 ben ik afgestudeerd als ergotherapeute en daarna ruim 7 jaar gewerkt in de ouderenzorg in Haarlem en omstreken. Hier heb ik veel ervaring opgedaan binnen de revalidatie neurologie en orthopedie en binnen het verpleeghuis op diverse afdelingen.

Na 7 jaar ben ik terug verhuisd naar Limburg, waardoor ik de overstap heb gemaakt naar de eerste lijn. Ik werk als zzp’er bij Ergotherapie van de Schoor en bij Vranken Ergotherapie. Ik richt mij hierbij op de advisering en behandeling van volwassenen en ouderen.

Ergotherapeute Sanne de Wit

werkwijze ergotherapie

Behandelingen vinden plaats wanneer u een verwijzing van een arts kunt overleggen of wanneer binnen uw eigen ziektekostenverzekering mogelijkheden tot vergoeding zijn via directe toegankelijkheid (DTE). Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing af te geven.
Tevens dient u zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit document staat uw burgerservicenummer (BSN) en identiteitsnummer vermeld. Deze nummers dienen opgenomen te worden binnen onze patiëntenadministratie.

Intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een ergotherapeutische diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.
Dit alles zal met u besproken worden:
 • onderzoeksresultaten
 • doel behandeling
 • voorgesteld behandelplan
 • te verwachten tijdsduur van de behandeling
 • afspraak voor een evaluatiemoment

De ergotherapeutische behandeling kan gericht zijn op:
 • Optimaliseren van de zelfredzaamheid binnen dagelijkse activiteiten
 • Advies en/of instructie betreffende omgevingsfactoren, hulpmiddelen en voorzieningen
 • Begeleiding en voorlichting aan ouders en leerkrachten

Declaraties

Er wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. Het verplicht eigen risico is niet bij kinderen van toepassing. In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis. Als u een natura polis heeft dan verlopen de declaraties van de behandelingen rechtstreeks naar de verzekering en merkt u daar zelf niets van. Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren, in dat geval zult u van ons een rekening ontvangen en kunt u die zelf indienen bij uw verzekering.
Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven.

Afmelding en verzuimnota

Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal een bedrag van € 20,- per half uur bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Einde behandeling

Als de behandeling wordt afgerond:
 • wordt er met u geëvalueerd
 • worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen
 • wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd

Enquête

Aan het einde van de behandeling kan u gevraagd worden een enquête in te vullen over onze praktijk. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen.

Informatie aan derden

Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk neemt de ergotherapeut contact op met de school, bedrijfsarts, specialist of andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw toestemming.

werkwijze kinderergotherapie

Behandelingen vinden plaats wanneer u een verwijzing van een arts kunt overleggen of wanneer binnen uw eigen ziektekostenverzekering mogelijkheden tot vergoeding zijn via directe toegankelijkheid (DTE). Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing af te geven.
Tevens dient u zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit document staat uw burgerservicenummer (BSN) en identiteitsnummer vermeld. Deze nummers dienen opgenomen te worden binnen onze patiëntenadministratie.

Intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een ergotherapeutische diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.
Dit alles zal met u besproken worden:
 • onderzoeksresultaten
 • doel behandeling
 • voorgesteld behandelplan
 • te verwachten tijdsduur van de behandeling
 • afspraak voor een evaluatiemoment

De ergotherapeutische behandeling kan gericht zijn op:
 • Optimaliseren van de zelfredzaamheid binnen dagelijkse activiteiten
 • Bij kinderen is dit vaak kleuter-/ schoolse vaardigheden, waaronder kleuren, knippen, schrijven en het leren maken van een handelingsplan of planning
 • Advies en/of instructie betreffende omgevingsfactoren, hulpmiddelen en voorzieningen
 • Begeleiding en voorlichting aan ouders en leerkrachten

Declaraties

Er wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. Het verplicht eigen risico is niet bij kinderen van toepassing. In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis. Als u een natura polis heeft dan verlopen de declaraties van de behandelingen rechtstreeks naar de verzekering en merkt u daar zelf niets van. Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren, in dat geval zult u van ons een rekening ontvangen en kunt u die zelf indienen bij uw verzekering.
Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven.

Afmelding en verzuimnota

Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal een bedrag van € 20,- per half uur bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Einde behandeling

Als de behandeling wordt afgerond:
 • wordt er met u geëvalueerd
 • worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen
 • wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd

Enquête

Aan het einde van de behandeling kunt u gevraagd worden een enquête in te vullen over onze praktijk. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen.

Informatie aan derden

Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk neemt de ergotherapeut contact op met de school, bedrijfsarts, specialist of andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw toestemming.

specialisaties

Professionaliteit en kwaliteit staat bij ons hoog op de lijst, waardoor er veel geïnvesteerd wordt in bij- en nascholing.

Volwassenen

Chronisch zieken, neurologische aandoeningen en ouderen, dementie, parkinson, m.s.

Wij zijn lid van:
 • EDOMAH (ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis)
 • aangesloten bij ParkinsonNet Nederland (ParkinsonTherapeut)
 • aangesloten bij MS Zorg Nederland (regiocoördinator) (MS Therapeut)
 • NAH/CVA netwerk
 • Ergotherapie Nederland
 • Regionaal netwerk Oncologie
 • ASSITT (neurologie)

In onze praktijk zijn onderstaande cursussen gevolgd:
 • Houding- en zitproblematiek bij langdurig zitten
 • Haptonomisch tillen en verplaatsen
 • Motivational interviewing
 • Ergotherapie en oncologie
 • Ergotherapie in de laatste levensfase

Kinderen

Sensorische informatieverwerkingsproblemen, handelings-, plannings- en aandachtsproblemen, schrijfproblemen, fijne motorische problemen, kleutervaardigheidsproblemen (knippen, plakken, kleuren), kinderneurorevalidatie

Wij zijn lid van:
 • Overleg Kinderergotherapie Limburg OKE, werkgroep eerstelijns kindertherapeuten
 • Kinderen Eerst Maasgouw KEM, samenwerkingsverband Maasgouw
 • Ergotherapie Logopedie Kinderfysiotherapie
 • Kind ELK: Ergotherapie Logopedie Kinderfysiotherapie, samenwerkingsverband Roermond

In onze praktijk zijn onderstaande cursussen gevolgd:
 • Sensory Profile
 • SP Schoolcompanion
 • Nederlands ondersteund met gebaren
 • Schrijftraining Amersfoort
 • CO-OP (coachen bij de uitvoer van activiteiten)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • PRPP (analyse van cognitieve informatieverwerking tijdens een activiteit)
 • Writic (De Writing Readiness Inventory Tool In Context) een occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven.
 • KNR (Kinder Neuro Revalidatie)

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister.

privacy

Privacyverklaring: wat doen we met de gegevens die we van u krijgen?
Doel: Wij hebben uw gegevens nodig om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Van de zorgverzekeraar moeten wij zelf nachecken of u bent wie u zegt dat u bent. We vragen daarom om uw ID bewijs of paspoort. We vragen naar uw huisarts, zodat we die op de hoogte kunnen houden wat we gedaan hebben. Dat is verplicht.
Als we geen gegevens hebben dan kunnen we dus niet declareren en krijgen we geen geld. We kunnen u dan niet behandelen.
De gegevens die wij van u hebben, krijgen wij van u en soms van een begeleider of andere paramedici als u daar toestemming voor hebt gegeven.
Alle medewerkers van de praktijk, slaan het op in een digitale agenda van Zorgadmin, ons administratiesysteem, dit is extra beschermd, en kunt u alleen inzien met een wachtwoord.
De gegevens in ons administratiesysteem geven we door aan Zorgadmin en Vecozo, dit bedrijf zorgt ervoor dat het bij de zorgverzekeraar komt en wij betaald krijgen.
U mag altijd naar onze gegevens over u in ons systeem kijken. U mag vragen of wij sommige gegevens niet opslaan of verwijderen.
Wij bewaren uw gegevens 10 jaar, dit moet voor de ergotherapie wetgeving.
Mocht u niet tevreden zijn over het verwerken van uw gegevens of over de behandeling, dan kunt dit bij ons melden. Bent u niet tevreden over hoe wij hier mee omgaan dan kunt u advies vragen bij: www.zorgbelang-nederland.nl
Wilt u een klacht indienen, dan kan dit bij: www.klachtenloketparamedici.nl

chronische pijn

Veel mensen hebben tegenwoordig te maken met één of meerdere chronische aandoeningen, vb. migraine, buikklachten, reuma, artrose, MS, …
Vaak is het moeilijk om met een aandoening een balans te vinden in het dagelijks leven.
Met behulp van ergotherapie krijgt u inzicht in het activiteitenpatroon, wordt u zich meer bewust van de grenzen van belastbaarheid, zodat u beter keuzes kunt maken in belangrijkheid van activiteiten.

Bijvoorbeeld

Vaak wanneer we gaan koken, zetten we het eten aan, lopen even naar boven om de was te halen, ruimen de afwasmachine uit, plegen nog 2 telefoontjes en wanneer we aan tafel gaan zitten hebben we de beleving dat we alleen maar gekookt hebben.
Kortom we zijn ons vaak niet bewust wat we doen.

Met behulp van ergotherapie maken we u meer bewust wat u doet, zodat u misschien andere keuzes zou willen maken.

neurologische aandoeningen

CCVA/ NAH, MS, Parkinson, Dementie en andere (progressief) neurologische aandoeningen:

Vaak hebben mensen met een hersenletsel vermoeidheidsklachten, problemen met plannen en organiseren, overprikkeld zijn, geheugenproblemen, …

Met behulp van ergotherapie zal er uitleg gegeven worden over de klachten die ervaren worden, zodat iemand beter met de klachten kan leren leven. Wanneer u weet waarom u last heeft van te veel prikkels, zult u ze ook minder snel gaan opzoeken.

Bijvoorbeeld met behulp van cognitieve strategieën zal geleerd worden hoe om te gaan met de veranderde situatie.
Eventueel indien nodig zullen er hulpmiddelen ingezet worden.

ouderenzorg

Hoe ouder we worden, hoe meer lichamelijke ongemakken er ervaren worden. Omdat bukken, reiken staan en lopen moeizamer gaat, willen wij graag samen naar de mogelijkheden kijken, al dan niet met een hulpmiddel, om de zelfredzaamheid te vergroten.
Regelmatig treden er ook beperkingen in het geheugen op, al dan niet gepaard gaan met het verlies van regie. Ook met deze problemen kunnen wij als ergotherapeut ondersteunen en hulp bieden.
Bijvoorbeeld in de diagnostische fase, bekijken we hoe het handelen gaat, van welke strategieën u of uw partner nog gebruik maakt en hoe iemand zo lang mogelijk zelfstandig zijn activiteiten nog kan uitvoeren
Ook bieden we hulp en ondersteuning aan mantelzorgers, hoe beter om te kunnen gaan met de situatie op praktisch gebied.

voor ouders

Kinderen leren veel spelenderwijs. Maar niet alles gaat vanzelf.
Ze kunnen onhandiger, drukker, of minder geconcentreerd zijn dan leeftijdsgenootjes.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen volgorde. Soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig om de volgende stap te maken. Een kinderergotherapeut kijkt goed naar het kind en luistert naar ouders, leerkrachten en kinderen. Het uitgangspunt is altijd: op welke manier kan dit kind het best geholpen worden?

Bij Kinderergotherapie van de Schoor worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld. Kinderen die moeite hebben met de concentratie, plannen en structureren, kleutervaardigheden (waaronder kleuren, knippen, plakken en andere fijne motorische activiteiten), schrijven kunnen bij ons terecht. Het onderliggende probleem van het kind kan zijn: de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking, over- en ondergevoeligheid), planningsproblemen, automatiseringsproblemen, coördinatie en fijn- motorische problemen.

Wat doet de kinderergotherapeut? De kracht van kinderergotherapeuten is snelle, praktisch oplossingen vinden en het oefenen van vaardigheden. Samen met het kind vinden we manieren om alle daagse activiteiten makkelijker te maken. Plezier is hierbij belangrijk. Zwakke en sterke kanten worden duidelijker, zo ontstaat inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden, ook voor de ouders en de leerkracht. Er worden praktische vaardigheden geoefend, vaardigheden voor thuis (aan-/ uitkleden, verzorging, opruimen, huiswerk structureren, activiteiten en rust plannen) of voor op school (op een stoel blijven zitten, aandacht erbij houden, kleuren, knippen, schrijven, werkjes maken). Door de activiteiten op verschillende manieren te oefenen leert het kind zijn mogelijkheden ontwikkelen. Eventueel worden ondersteunende hulpmiddelen ingezet.
School en thuis, andere behandelaars worden nauw bij de behandeling betrokken.

voor kinderen

Op de 2e verdieping, moet je hier soms even wachten. Dit is de ergotherapieruimte, met een trampoline, een hangmat en een speelhoek.
Aan de tafel kan er geknutseld worden, schrijven oefenen of een spel spelen. Knippen.

behandeladressen

Bredeweg 239 C4
6043 GA Roermond

Steenweg 2a
6019 AV Wessem

Pastoor Schippersstraat 6
6088 AV Roggel

openingstijden

maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Ine van de Schoor

Behandelt volwassenen.
06-48179129
info@ergotherapie-vandeschoor.nl
Ergotherapeute Ine van der Schoor

Marika Bijl

Behandelt kinderen.
06-22011083
info@ergotherapie-vandeschoor.nl
Kinderergotherapeute Marieka Bijl