Voor ouders

Kinderen leren veel spelenderwijs. Maar niet alles gaat vanzelf.
Ze kunnen onhandiger, drukker, of minder geconsentreerd zijn dan leeftijdsgenootjes.

(Beweeg met de muis over de poster.)

posterkinderen400415

Als je kind moeite heeft met bewegen en kleuren dan wordt iets leuks ineens een drama. Ergotherapie kan helpen om een kind weer kind te laten zijn. Ergotherapie is afgestemd op wat de cliënt wil én kan. Daarom wordt altijd eerst geobserveerd om daarna de behandeling af te stemmen op wat echt nodig is. Bijvoorbeeld oefeningen en trainingen. Ergotherapie wordt vergoedt uit de basisverzekering. 

Ergotherapie helpt door te trainen in zelfstandigheid.

 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen volgorde. Soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig om de volgende stap te maken. Een kinderergotherapeut kijkt goed naar het kind en luistert naar ouders, leerkrachten en kinderen. Het uitgangspunt is altijd: op welke manier kan dit kind het best geholpen worden? 

Bij Kinderergotherapie van de Schoor worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld. Kinderen die moeite hebben met de concentratie, plannen en structureren, kleutervaardigheden (waaronder kleuren, knippen, plakken en andere fijne motorische activiteiten), schrijven kunnen bij ons terecht. Het onderliggende probleem van het kind kan zijn: de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking, over- en ondergevoeligheid), planningsproblemen, automatiseringsproblemen, coördinatie en fijn- motorische problemen.

Wat doet de kinderergotherapeut? De kracht van kinderergotherapeuten is snelle, praktisch oplossingen vinden en het oefenen van vaardigheden. Samen met het kind vinden we manieren om alle daagse activiteiten makkelijker te maken. Plezier is hierbij belangrijk. Zwakke en sterke kanten worden duidelijker, zo ontstaat inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden, ook voor de ouders en de leerkracht. Er worden praktische vaardigheden geoefend, vaardigheden voor thuis (aan-/ uitkleden, verzorging, opruimen, huiswerk structureren, activiteiten en rust plannen) of voor op school (op een stoel blijven zitten, aandacht erbij houden, kleuren, knippen, schrijven, werkjes maken). Door de activiteiten op verschillende manieren te oefenen leert het kind zijn mogelijkheden ontwikkelen. Eventueel worden ondersteunende hulpmiddelen ingezet.
School en thuis, andere behandelaars worden nauw bij de behandeling betrokken.