Praktijkinformatie volwassenen

Inleiding
Bij Ergotherapie van de Schoor werken 3 ergotherapeuten, Sanne de Wit, Britt Jennes en Ine van de Schoor
Behandelingen vinden plaats wanneer u een verwijzing van een arts kunt overleggen of wanneer binnen uw eigen ziektekostenverzekering mogelijkheden tot vergoeding zijn via directe toegankelijkheid (DTE). Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing af te geven.
Tevens dient u zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit document staat uw burgerservicenummer (BSN) en identiteitsnummer vermeld. Deze nummers dienen opgenomen te worden binnen onze patiëntenadministratie.


Intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.
Onderzoek en behandeling
Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een ergotherapeutische diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.
Dit alles zal met u besproken worden:
- onderzoeksresultaten
- doel behandeling
- voorgesteld behandelplan
- te verwachten tijdsduur van de behandeling
- afspraak voor een evaluatiemoment

De ergotherapeutische behandeling kan gericht zijn op:

·Optimaliseren van de zelfredzaamheid binnen dagelijkse activiteiten,
·Advies en/of instructie betreffende omgevingsfactoren, hulpmiddelen en voorzieningen.
·Begeleiding en voorlichting aan partners, zorgverleners.

Declaraties
Er wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. Het verplicht eigen risico is van toepassing. In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis. Als u een natura polis heeft dan verlopen de declaraties van de behandelingen rechtstreeks naar de verzekering en merkt u daar zelf niets van. Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren, in dat geval zult u van ons een rekening ontvangen en kunt u die zelf indienen bij uw verzekering. Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven.


Afmelding en verzuimnota
Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal een bedrag van € 20,- per half uur bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.


Einde behandeling
Als de behandeling wordt afgerond:
- wordt er met u geëvalueerd
- worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen
- wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over het verwerken van je gegevens of over de behandeling, dan kunt u dit bij ons melden. Bent u niet tevreden over hoe wij hier mee omgaan dan kunt u advies vragen bij www.zorgbelang-nederland.nl

Wilt u een klacht indienen, dan kan dit bij : www.klachtenloketparamedici.nl


Enquête
Aan het einde van de behandeling kunt u gevraagd worden een enquête in te vullen over onze praktijk. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen.
Informatie aan derden
Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk neemt de ergotherapeut contact op met andere zorgverleners, bedrijfsarts, specialist of andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw toestemming.

Met vriendelijke groet,

Ine van de Schoor

Sanne de Wit

 

Praktijkinformatie kinderen

Bij Kinderergotherapie van de Schoor werken twee ergotherapeuten, Dominique van Manen en Marika Bijl.
Behandelingen vinden plaats wanneer u een verwijzing van een arts kunt overleggen of wanneer binnen uw eigen ziektekostenverzekering mogelijkheden tot vergoeding zijn via directe toegankelijkheid (DTE). Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing af te geven.
Tevens dient u zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit document staat uw burgerservicenummer (BSN) en identiteitsnummer vermeld. Deze nummers dienen opgenomen te worden binnen onze patiëntenadministratie.


Intakegesprek
Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.
Onderzoek en behandeling
Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een ergotherapeutische diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.
Dit alles zal met u besproken worden:
- onderzoeksresultaten
- doel behandeling
- voorgesteld behandelplan
- te verwachten tijdsduur van de behandeling
- afspraak voor een evaluatiemoment

 

De ergotherapeutische behandeling kan gericht zijn op:
• Optimaliseren van de zelfredzaamheid binnen dagelijkse activiteiten, bij kinderen is dit vaak kleuter-/ schoolse vaardigheden, waaronder kleuren, knippen, schrijven en het leren maken van een handelingsplan of planning.
• Advies en/of instructie betreffende omgevingsfactoren, hulpmiddelen en voorzieningen.
• Begeleiding en voorlichting aan ouders en leerkrachten.

 

Declaraties
Er wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. Het verplicht eigen risico is niet bij kinderen van toepassing. In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis. Als u een natura polis heeft dan verlopen de declaraties van de behandelingen rechtstreeks naar de verzekering en merkt u daar zelf niets van. Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren, in dat geval zult u van ons een rekening ontvangen en kunt u die zelf
indienen bij uw verzekering.

Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven.

 

Afmelding en verzuimnota
Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal een bedrag van € 20,- per half uur bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.


Einde behandeling
Als de behandeling wordt afgerond:
- wordt er met u geëvalueerd
- worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen
- wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd

 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over het verwerken van je gegevens of over de behandeling, dan kan je dit bij ons melden. Ben je niet tevreden over hoe wij hier mee omgaan dan kan je advies vragen bij www.zorgbelang-nederland.nl

Wil je een klacht indienen, dan kan dit bij : www.klachtenloketparamedici.nl


Enquête
Aan het einde van de behandeling kunt u gevraagd worden een enquête in te vullen over onze praktijk. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen.
Informatie aan derden
Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk neemt de ergotherapeut contact op met de school, bedrijfsarts, specialist of andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw toestemming.

 

Met vriendelijke groet,

Dominique van Manen en Marika Bijl

 


Britt Jennes

Afdrukken E-mailadres

Privacyverklaring: wat doen we met de gegevens die we van jou of je ouders krijgen?

We zullen dit formulier meegeven en het staat ook op de website
Wij zijn Kinderergotherapie van de Schoor, Bredeweg 239 C4, 6071 AX Roermond, tel 0622011083, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onze FG functionaris is Marika Bijl
Doel: Wij hebben jouw gegevens nodig om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Van de zorgverzekeraar moeten wij zelf nachecken of jij bent wie je zegt dat je bent. We vragen daarom om je ID bewijs of paspoort. Ook vragen wij om je zorgpasje zodat we weten welke zorgverzekering je hebt. We vragen naar je huisarts, zodat we die op de hoogte kunnen houden wat we gedaan hebben. Dat is verplicht.
Als we geen gegevens hebben dan kunnen we dus niet declareren en krijgen we geen geld. We kunnen je dan niet behandelen.
De gegevens die wij van jou hebben, krijgen wij van jou, je ouders en soms je begeleider of andere paramedici als jij daar toestemming voor hebt gegeven.
We slaan het op in winmens, ons administartiebedrijf en op server, deze zijn extra beschermd, en kun je alleen inzien met een wachtwoord.
De gegevens in ons administratiesysteem geven we door aan winmens en vecozo, dit bedrijf zorgt ervoor dat het bij de zorgverzekeraar komt en wij betaald krijgen.
Je mag altijd naar onze gegevens over jou in ons systeem kijken. Je mag vragen of wij sommige gegevens niet opslaan of verwijderen.
Wij bewaren jouw gegevens 10 jaar, dit moet voor de ergotherapie wetgeving
Mocht je niet tevreden zijn over het verwerken van je gegevens of over de behandeling, dan kan je dit bij ons melden. Ben je niet tevreden over hoe wij hier mee omgaan dan kan je advies vragen bij: www.zorgbelang-nederland.nl

Wil je een klacht indienen, dan kan dit bij : www.klachtenloketparamedici.nl

 

 

Afdrukken E-mailadres

 

 

Marika Bijl

Behandeld kinderen.

0622011083

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

marika20160306027s 

Afdrukken E-mailadres

Specialisaties van Marika:

Marika is breed opgeleid en heeft ruime ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs,
bij kinderen met spraak-taalproblemen en in kinderrevalidatiecentra.
Zij zoekt naar de kwaliteiten van het kind en is gespecialiseerd in schrijftraining (ook bij dyslexie),
prikkelverwerking (s.i.) , aandachtsproblemen, andere strategie aanleren bij kleuter- en schoolse vaardigheden
en vaardigheden aanleren bij kinderen met (kenmerken van) autisme.

Scholingen:
-Kinderneurorevalidatie
-Sensorische informatieverwerking, basis-, opfriscursus en op school.
-Nederlands ondersteund met gebaren
-Schrijftraining Amersfoort
-CO-OP (coachen bij de uitvoer van activiteiten)

.- NMA (neuro musculaire aandoeningen)

Samenwerkingsverbanden:

-          Aangesloten bij OKE (overleg Kinderergotherapeuten noord en midden Limburg, http://oke-ergotherapie.mijnretail.nl/)

-          Aangesloten bij KEM (Kinderen Eerst Maasgouw, http://kinderen-eerst-maasgouw.nl/ )

-          Aangesloten bij ELK ( Ergotherapie Logopedie Kinderfysiotherapie Roermond, http://www.elk-kind.nl/ )

Marika is lid van Ergotherapie nederland en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister

Specialisaties van Ine:

Het mogelijk maken van handelen:

Als ergotherapeut ben ik gefascineerd door de verscheidenheid van de mens met hun eigen problematiek.
Mijn uitgangspunt is dan ook dat ieder mens uniek is met zijn eigen unieke hulpvraag.
Graag wil ik samen met de cliënt kijken welke beperkingen iemand ervaart, om daar mogelijke oplossingen voor te vinden.
Tevens vind ik het heel belangrijk dat de zorg rondom de client zo effectief mogelijk wordt ingezet,
waardoor samenwerking met andere disciplines een van mijn speerpunten is.
Professionaliteit en kwaliteit staat bij mij ook hoog op de lijst, waardoor er veel geïnvesteerd wordt in bij en nascholing.


Scholingen:
-Arbeidsmethodieken
-EHBO (ook voor kinderen)
-Sensorische informatie verwerking
-CO-OP
-KOEK
-Schrijftraining Amersfoort
-COPD
-AMPS
-Parkinson (therapeut)
-MS (therapeut)
-Edoma
-PRPP
-Ouderenzorg
-Ergotherapie en Dementie
-Motivational interviewing

Samenwerkingsverbanden:

- werkgroep EDOMAH, aangesloten bij  landelijk netwerk EDOMAH  http://www.ergotherapieleiden.nl/edomah-ergotherapie-bij-dementie.html

- aangesloten bij ParkinsonNet Nederland (ParkisnonTherapeut)     http://www.parkinsonnet.nl/

- aangesloten bij MS ZorgNederland (regiocoördinator) (MS Therapeut)  http://www.mszorgnederland.nl/

- aangesloten bij regionaal netwerk Oncologie   http://www.nfu.nl/programma/naar-regionale-oncologienetwerken/programma

Ine is lid van Ergotherapie Nederland en staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister

 

Afdrukken E-mailadres